Skip to main content

Nyhetsbrev 1, 2020

Bearbetningscenter fortsätter investera!

Några ord från Vd´n…

2019 blev ett år när en avmattning i konjunkturen börjar påverka vår verksamhet. Vi har förlorat några affärer som inneburit att vår försäljning minskat med ca 9,5%, detta i förhållande till 2018 som var ett bra år. Den lägre försäljningsvolymen innebär att vi redovisar ett svagt resultat på 1,6 mkr (4,1).

För att öka vår lönsamhet har kostnadsbesparande åtgärder vidtagits under förra året som kommer att ge resultat under detta år.

Trots en minskad försäljning 2019 med ca 5,8 mkr så ser vi positivt på utvecklingen 2020. Vi räknar med stabila stålpriser och en utökad efterfrågan på våra lego-tjänster, vilket ökar möjligheten till nya affärer.

För att hantera den nya marknadssituationen har vi etablerat en ny försäljningsorganisation med en erfaren säljare anställd på heltid.

I likhet med tidigare år har vi fortsatt med att utveckla vår maskinpark med nya maskiner. Under 2019 har vi investerat för ca 3,5 mkr. Vi har bla byggt upp en helt ny maskinavdelning för bearbetning av artiklar till Bosch Rexroth AB. Investeringsinsatserna fortsätter under första halvåret 2020 med ytterligare en robotbestyckad svarv, samt en avancerad mätmaskin. De senaste årens omfattande investeringar i nya robotbestyckade maskiner innebär att vi har utrymme för att utöka våra produktionsvolymer.

Vår nya marknadsorganisation med egen säljare samt nya produktionsmaskiner, samt våra underentreprenörer inom värmebehandling, termisk gradning och ytbehandling blir nyckeln till framgång under 2020.

Kramfors 2020-02-07