Skip to main content

Författare: Tony Uhlin

Nyhetsbrev 4, 2020

 Lars T Johansson läser en specialskriven julhälsning av Nils-Gunnar Nilsson.

Nyhetsbrev 3, 2020

Vi ser framåt!

Efter en skön sommar, där värmen återvände som en fin avrundning inför hösten, är vi tillbaka med laddade batterier och en stor hunger att ta tillvara på möjligheterna som finns! Vi får positiva signaler och ser med spänd förväntan på vad framtiden ska erbjuda. Det är svårt att förutspå hösten och vinterns utveckling, vi ser – nu mer än någonsin – behovet av flexibilitet och att leverera mervärde.

COVID-19/TILLBAKABLICK 
Vi har upplevt en minst sagt turbulent period de sista sex månaderna som satt oss alla på prov. Det tuffa läget till trots upplever vi nu vissa lättnader i kontakten med omvärlden. Är det den mänskliga förmågan att anpassa sig som bidrar till en känsla av mer stabilitet? Det är säkert en faktor, men samtidigt har vi närmat oss en mer normal vardag med stor framtidstro.

Efter vårens nedstängningar av både länder och företag har samhället återigen öppnats upp och trycket att kompensera för det släp som skapats i orderböckerna är stort hos våra kunder.
Hur framtiden kommer utvecklas under hösten har vi svårt att förutse, men det finns signaler som pekar på en uppgång.

På marknaden kommer konkurrensen att hårdna vilket är sunt och driver oss alla framåt. På Bearbetningscenter fokuserar vi på att utveckla både befintliga och nya relationer. Vi ska vara en partner som bidrar, driver utveckling och effektivisering, genom extraordinärt lösningsfokus, för att göra vår kunds affär ännu bättre.

Hösten kommer allt närmre och vi är förberedda!

PERMITTERING UPPHÖR
På grund av rådande omständigheter i världen under våren och sommaren fick vi, liksom många andra företag, dra ner på verksamheten. Vad som trots allt har varit positivt under Covid-19 är de statliga stödpaket som tillkommit. Tack vare dessa kunde vi korttidspermittera istället för att varsla anställda. Vi har tillsammans med de fackliga organisationerna arbetat intensivt och hittat en gemensam lösning som gör att vi kommer att hålla Bearbetningscenter flytande tills vi är igenom pandemin.
Från och med 1:a September är verksamheten hos Bearbetningscenter i full produktion. Vi har under April-Aug haft personalen korttidspermitterad då orderingången varit betydligt lägre.
Vi känner att marknaden behöver våra produkter och vår expertis, nu och i framtiden. Vi tror att det finns ett behov av att ha lokala leverantörer, närhet till underleverantörer, bra material och verktygsleverantörer.

NYINVESTERING
Trots påverkan av Covid-19 investerar vi 5 mkr i maskiner och kunnande för att möta krav från våra kunder vad avser volymer och kvalitet.
Vår senaste investering levererades i juni och under v33 kördes utbildningen på plats i vår nya robotcell, DMG-MORI-450 CLX
Installationen har enligt produktionschef Anders Dahlkvist gått planenligt och vi är nöjda med vår nya leverantör. DMG-MORI’S RoBo2Go möjliggör snabba ställ och korta ledtider. Maskinen sattes i full drift v34.

Anders Dahlkvist
Anställning: Började 1998 som cnc-operatör.
Antal år i företaget: 22
Ålder: 45
Familj: Sambon Sara, Barnen Pontus och Emelie.
Intressen: Sommarstugan i Skiringen, jakt med Hamiltonstövaren Putte.
Hur spenderar du en helg bäst?
Med familjen i stugan, med vänner, jakt och skoteråkning.
Vad är det konstigaste du ätit?
-Sill & Sushi, är inte riktigt min grej.

 


UTVECKLINGSPARTNER TILL SANDVIK COROMANT
I förra nyhetsbrevet berättade vi om att vi har sedan länge ett nära samarbete med Sandvik Coromant, vilket gett oss möjlighet att vara testpiloter på nya verktyg, skär m.m. Detta ger oss möjlighet till hög produktivitet i våra maskiner. Nu har ett nytt spännande samarbete inletts med Sandvik Coromant. Med Coro Plus MachiningInsights mäter vi produktivitet i realtid.

Med mätutrustning installerad i läsplattor ute i produktion, samlas data in trådlöst var 1-4 sek och överför information till produktionsansvarigs PC. Vi får snabbt och effektivt uppföljningar om prestanda och kan skapa underlag för ständiga förbättringar. Med CoroPlus MachiningInsights kommer vi att ytterligare förbättra vår leveranssäkerhet och bli mer kostnadseffektiva.

Vi har nu testkört programmet i ca 2 månader och samlat in data som Sandviks tekniker har utvärderat. Nu i september har vi trimmat in systemet ytterligare per produktionsgrupp för att få så mycket information om tillverkningen som möjligt. Alla berörda operatörer har också fått utbildning i handhavande i produktion.

På bild ser vi Sandvik Coromants Application Specialist Sebastian Peters utbilda personalen.

MARKNAD
Vi noterar nu att flera företag vill ha en mer balanserad komponentförsörjning, vilket kort innebär att man vill komma bort från en låsning till länder som hastigt kan stängas ner.  Vi har kapacitet, kunnande och kan snabbt och enkelt till rätt pris med kort ledtid erbjuda legobearbetning i medelstora volymer. För att klara efterfrågan behöver vi på sikt bli flera. På vår hemsida kan du läsa om lediga tjänster.

Vi går nu mot en mörkare årstid, men ser ljust på framtiden.
Var rädda om varandra!

Nyhetsbrev 2, 2020

Tillsammans – ser vi framåt!

Under Covid-19 pågår verksamheten hos Bearbetningscenter alla dagar i veckan, dock med korttidspermitterad personal, även In- och utleveranser rullar på.

Coronaviruset
År 2020 har fått en start som vi inte kunde föreställa oss när vi under förra året satte upp målen för Bearbetningscenter 2020. Covid-19 pandemin har gjort att flera av våra kunder med kort varsel reducerat sina order hos oss. Våra kunder har också påverkats av en minskad efterfrågan på marknaden. Covid-19 kommer att påverka vår omsättning och lönsamhet negativt under 2020. Med hänvisning till pågående pandemi har Bearbetningscenter i likhet med större industribolag börjat ställa om sin verksamhet mot ett liv efter att Covid-19 är över. Vi antar att marknaden kommer att efterfråga en mer balanserad komponentförsörjning, där närheten till kunderna blir ett viktigt konkurrensmedel. Vi har kapacitet, kunnande, personal och kan snabbt växla upp vår produktion till större volymer när efterfrågan ökar.

Investeringar
Trots påverkan av Covid-19 investerar vi 5 mkr 2020 i maskiner och kunnande för att möta högre krav från våra kunder vad avser volymer och kvalité.

För att göra arbetet mer effektivt och minska kostnader för kvalitetssäkring har vi investerat i ny mätutrustning, rundhetsmätare och ytjämnhetsmätare.
En förstärkt gren hos oss är slipning. Ett samarbete med Bosch Rexroth i Mellansel ger oss möjligheter att kunna erbjuda tillverkning där högsta precision krävs. Detta tillsammans med det partnerskap vi har med våra underleverantörer gör att vår produktivitet förbättras.

Den 4:e juni levererades vår senaste investering i Bearbetningscenter,
en fleroperationssvarv av fabrikatet DMG MORI CLX 450 med automation i dubbla bemärkelser. Levereras med både integrerad robot och kortstångsmagasin..

Bättre kvalité
Bearbetningscenter har klarat en kritisk granskning och blivit godkänd leverantör till företag som Komatsu Forest AB i Umeå och Bosch Rexroth. Detta tar oss till en ny nivå inom kvalité vilket innebär att tillverkningsprocessen är helt och hållet kvalitetssäkrad i alla led från offert till leverans.

Utvecklingspartner till Sandvik Coromant
Bearbetningscenter har sedan länge haft ett nära samarbete med Sandvik Coromant, vilket gett oss möjlighet att vara testpiloter på nya verktyg, skär m.m. Detta ger oss möjlighet till hög produktivitet i våra maskiner. Nu har ett nytt spännande samarbete inletts med Sandvik Coromant. Med Coro Plus MachiningInsights mäter vi produktivitet i realtid.

Med mätutrustning installerad i läsplattor ute i produktion, samlas data in trådlöst var 1-4 sek och överför information till produktionsansvarigs PC. Vi får snabbt och effektivt uppföljningar om prestanda och kan skapa underlag för ständiga förbättringar. Med CoroPlus MachiningInsights kommer vi att ytterligare förbättra vår leveranssäkerhet och bli mer kostnadseffektiva.

ANSVAR
På grund av de rådande omständigheterna i världen har vi, liksom många andra företag, behövt dra ner på verksamheten. Vad som trots allt har varit positivt under Covid-19 är de statliga stödpaket som tillkommit. Tack vare dessa kan vi korttidspermittera istället för att varsla anställda. Vi har tillsammans med de fackliga organisationerna arbetat intensivt och lyckats hitta en gemensam långsiktig lösning som gör att vi kommer att hålla Bearbetningscenter flytande tills vi är igenom pandemin.
Marknaden behöver våra produkter och vår expertis, nu och i framtiden. Vi ser tydligt vikten av att ha lokala leverantörer, närhet till underleverantörer, bra material och bra verktygsleverantörer. Det vi alla måste göra nu är att agera ansvarsfullt, men också balanserat.

Vi har inte tvärbromsat produktionen, utan försöker driva verksamheten på en lägre nivå, för att snabbt kunna växla upp när efterfrågan ökar. Jag är övertygad om att Bearbetningscenter är en av de aktörer som kommer att gå stärkt ur pandemin.

Trevlig sommar!

 

Nyhetsbrev 1, 2020

Bearbetningscenter fortsätter investera!

Några ord från Vd´n…

2019 blev ett år när en avmattning i konjunkturen börjar påverka vår verksamhet. Vi har förlorat några affärer som inneburit att vår försäljning minskat med ca 9,5%, detta i förhållande till 2018 som var ett bra år. Den lägre försäljningsvolymen innebär att vi redovisar ett svagt resultat på 1,6 mkr (4,1).

För att öka vår lönsamhet har kostnadsbesparande åtgärder vidtagits under förra året som kommer att ge resultat under detta år.

Trots en minskad försäljning 2019 med ca 5,8 mkr så ser vi positivt på utvecklingen 2020. Vi räknar med stabila stålpriser och en utökad efterfrågan på våra lego-tjänster, vilket ökar möjligheten till nya affärer.

För att hantera den nya marknadssituationen har vi etablerat en ny försäljningsorganisation med en erfaren säljare anställd på heltid.

I likhet med tidigare år har vi fortsatt med att utveckla vår maskinpark med nya maskiner. Under 2019 har vi investerat för ca 3,5 mkr. Vi har bla byggt upp en helt ny maskinavdelning för bearbetning av artiklar till Bosch Rexroth AB. Investeringsinsatserna fortsätter under första halvåret 2020 med ytterligare en robotbestyckad svarv, samt en avancerad mätmaskin. De senaste årens omfattande investeringar i nya robotbestyckade maskiner innebär att vi har utrymme för att utöka våra produktionsvolymer.

Vår nya marknadsorganisation med egen säljare samt nya produktionsmaskiner, samt våra underentreprenörer inom värmebehandling, termisk gradning och ytbehandling blir nyckeln till framgång under 2020.

Kramfors 2020-02-07

Nyhetsbrev 2, 2018


Just nu händer mycket hos oss! Under april 2018 tillträdde jag, Peter Sahlin, som ny verkställande direktör i samtliga bolag i MHK-koncernen. MHK-koncernen omfattar Maskinbearbetning Holding i Kramfors AB, Industrifastigheter i Kramfors AB och Bearbetningscenter i Västernorrland AB.
Jag kommer närmast från en tjänst som produktionsledare på Nordhydraulic AB i Kramfors. Efter 26 år lämnar Sture Westerlund posten som VD och det operativa ansvaret för verksamheten. Sture kvarstår dock som senior advisor och styrelseledamot i koncernen.

 

Bra efterfrågan ökar omsättningen

Marknaden kännetecknas av bra efterfrågan på bolagets produkter och tjänster, vilket innebär att omsättningen under det första kvartalet ökat med över 16 procent i jämförelse med samma period 2017. Problemen och den utmaning vi får med brist på material och galopperande priser fortsätter i likhet med situationen under 2017.

 

Hänger med i utvecklingen

För en tid sedan investerade Bearbetningscenter i camprogrammet Mastercam av AME AB. Mastercam är världens mest spridda cam-program, som till dags datum levererat mer än 250 000 licenser till industrin. Vi har kompletterat våra maskiner med Mastercam för optimering och programmering av våra Multus-maskiner.

Under 2018 har vi även genomfört investeringar i bland annat en Multus U3000 med robotbestyckning. I maj levererade Stenbergs en horisontal fleroperationsmaskin OKUMA MB-5000 H med matrixmagasin, 146 verktygsplatser och sex paletter.

Bearbetningscenter fortsätter alltså med strategin att investera för framtiden. Totalt beräknar vi genomföra investeringar i nya maskiner under 2018 för cirka 14 miljoner kronor.

Vi önskar dig en trevlig sommar!

I och med detta nyhetsbrev vill jag och alla övriga på Bearbetningscenter också passa på att önska dig en härlig sommar. Förhoppningsvis håller det fina vädret i sig så att vi alla kan ladda batterierna och komma tillbaka med nya krafter och inspiration när vardagen återkommer.

Nyhetsbrev 1, 2018

År 2017 blev ett bra år med bland annat besök av statsminister Stefan Löfvén. Vi är också glada åt att leverera ett resultat efter räntor på 5,2 (4,7) miljoner kronor med en nettoomsättning på 52,3 (45,7) miljoner kronor, vilket innebär en ökning med cirka 15% från 2016. Rörelsemarginalen uppgick till 10,4 (10,7)%. Detta trots galopperande prishöjningar på specialstål samt svårigheter att rekrytera spetskompetens till våra nya maskiner. Vi har klarat att leverera ett bra år tack vare en lojal och bra personal, samt våra samarbetspartners som ställer upp när det behövs.

Efterfrågan 2018 ser bra ut, varför jag bedömer att vi kan belägga våra nuvarande maskiner och de som kommer att tas i drift första halvåret 2018 med fullt kapacitetsutnyttjande.
De investeringar som vi gjort i nya maskiner under 2017 och de senaste fyra åren har resulterat att vi kunnat utöka vår nettoomsättning och vår vinst. Totalt har vi investerat över 50 miljoner kronor i nya maskiner. Vi fortsätter investeringsprogrammet med ytterligare två maskiner under 2018. Utöver maskininvesteringar har vi investerat i nytt personalrum och lokaler för administrativ personal.
Vi har också utökat våra produktionsytor med ca 900 m2. Detta gör att vi får mer plats för effektiva material- och produktionsflöden.
Jag ser positivt på våra förutsättningar att nå våra mål och öka vår nettoomsättning under 2018. Utmaningarna är rekrytering av spetskompetens till våra nya maskiner och materialanskaffning.

Läs våra årsredovisningar

 

Vänliga hälsningar
och en önskan om ett bra 2018!

Nyhetsbrev 2, 2017

Hedrade av statsministerbesök

När vi ser tillbaka på det gångna året 2017 konstaterar vi att det  kännetecknas av en het marknad, ministerbesök och stora investeringar i maskiner och personal för en framtida utveckling.
Året har sammanfattningsvis varit mycket bra. Så bra att vi faktiskt imponerade på vår statsminister Stefan Löfven, när han och civilminister Ardalan Shekarabi besökte Kramfors i december.

Det var med stolthet vi kunde visa upp vår produktionsanläggning med pågående investeringsprogram. Svensk verkstadsindustri kan definitivt utvecklas och bli konkurrenskraftig.

Mer om året som gått

Om vi börjar med efterfrågan på marknaden så kännetecknas den av hög efterfrågan på vår produktion. Nettoomsättningen för hela företagsgruppen 2017 beräknas uppgå till cirka 51,8 miljoner kronor och detta med en tillfredsställande lönsamhet.
Orderingången för 2018 ser bra ut med utökade volymer. Även om intäkterna verkar lovande finns det problem, som till exempel galopperande stålpriser och risk för brist på stål. Enbart under året har råvarupriset på specialstål ökat med mer är 30 procent. Dessvärre synes den prisutveckling som varit under 2017 fortsätta 2018.
Vi ser dock positivt på framtiden och tror att vi genom fortsatt utveckling kan fortsätta vara en stabil och pålitlig producent av tillverkade detaljer av yppersta klass.

Under året har vi genomfört investeringar i bland annat en OKUMA MULTUS U3000 2SW flerfunktionsmaskin samt en kutsmaskin OKUMA 2SP-250H-M. Vi har byggt om personalrum och flyttat till ett nytt kontor. Vi har även utökat våra produktionsytor med cirka 900 kvadratmeter, detta för en framtida expansion av verksamheten.
Totalt uppgår våra investeringar 2017 till 9,4 miljoner kronor. I slutet av 2017 kom ytterligare en OKUMA MULTUS U3000 2SW flerfunktionsmaskin för i drifttagande i januari. Under maj nästa år kommer Stenbergs att leverera en OKUMA MB 5000-H fleroperationsmaskin.
BBC har också utökat personalstyrkan. Vid årets slut uppgår antalet anställda till 32 personer.
Under året har vi dessutom firat att vi funnits i 25 år. Vi är stolta och glada över detta kvarts sekel, som innehållit väldigt mycket av utveckling. Här kan du läsa mer om det
Vi kan nu gå in i 2018 med ett väl utfört arbete under 2017. Vi fortsätter våra satsningar på kunnig personal och moderna maskiner för att på så vis utöka vår konkurrenskraft på marknaden.
Jag vill avsluta detta nyhetsbrev med att tacka för det gångna året och önska er alla ett riktigt gott slut. Vi hörs igen på det nya året.
GOTT NYTT ÅR!