Skip to main content

Författare: Tony Uhlin

Nyhetsbrev 4, 2020

 Lars T Johansson läser en specialskriven julhälsning av Nils-Gunnar Nilsson.

Nyhetsbrev 3, 2020

Vi ser framåt!

Efter en skön sommar, där värmen återvände som en fin avrundning inför hösten, är vi tillbaka med laddade batterier och en stor hunger att ta tillvara på möjligheterna som finns! Vi får positiva signaler och ser med spänd förväntan på vad framtiden ska erbjuda. Det är svårt att förutspå hösten och vinterns utveckling, vi ser – nu mer än någonsin – behovet av flexibilitet och att leverera mervärde.

COVID-19/TILLBAKABLICK 
Vi har upplevt en minst sagt turbulent period de sista sex månaderna som satt oss alla på prov. Det tuffa läget till trots upplever vi nu vissa lättnader i kontakten med omvärlden. Är det den mänskliga förmågan att anpassa sig som bidrar till en känsla av mer stabilitet? Det är säkert en faktor, men samtidigt har vi närmat oss en mer normal vardag med stor framtidstro.

Efter vårens nedstängningar av både länder och företag har samhället återigen öppnats upp och trycket att kompensera för det släp som skapats i orderböckerna är stort hos våra kunder.
Hur framtiden kommer utvecklas under hösten har vi svårt att förutse, men det finns signaler som pekar på en uppgång.

På marknaden kommer konkurrensen att hårdna vilket är sunt och driver oss alla framåt. På Bearbetningscenter fokuserar vi på att utveckla både befintliga och nya relationer. Vi ska vara en partner som bidrar, driver utveckling och effektivisering, genom extraordinärt lösningsfokus, för att göra vår kunds affär ännu bättre.

Hösten kommer allt närmre och vi är förberedda!

PERMITTERING UPPHÖR
På grund av rådande omständigheter i världen under våren och sommaren fick vi, liksom många andra företag, dra ner på verksamheten. Vad som trots allt har varit positivt under Covid-19 är de statliga stödpaket som tillkommit. Tack vare dessa kunde vi korttidspermittera istället för att varsla anställda. Vi har tillsammans med de fackliga organisationerna arbetat intensivt och hittat en gemensam lösning som gör att vi kommer att hålla Bearbetningscenter flytande tills vi är igenom pandemin.
Från och med 1:a September är verksamheten hos Bearbetningscenter i full produktion. Vi har under April-Aug haft personalen korttidspermitterad då orderingången varit betydligt lägre.
Vi känner att marknaden behöver våra produkter och vår expertis, nu och i framtiden. Vi tror att det finns ett behov av att ha lokala leverantörer, närhet till underleverantörer, bra material och verktygsleverantörer.

NYINVESTERING
Trots påverkan av Covid-19 investerar vi 5 mkr i maskiner och kunnande för att möta krav från våra kunder vad avser volymer och kvalitet.
Vår senaste investering levererades i juni och under v33 kördes utbildningen på plats i vår nya robotcell, DMG-MORI-450 CLX
Installationen har enligt produktionschef Anders Dahlkvist gått planenligt och vi är nöjda med vår nya leverantör. DMG-MORI’S RoBo2Go möjliggör snabba ställ och korta ledtider. Maskinen sattes i full drift v34.

Anders Dahlkvist
Anställning: Började 1998 som cnc-operatör.
Antal år i företaget: 22
Ålder: 45
Familj: Sambon Sara, Barnen Pontus och Emelie.
Intressen: Sommarstugan i Skiringen, jakt med Hamiltonstövaren Putte.
Hur spenderar du en helg bäst?
Med familjen i stugan, med vänner, jakt och skoteråkning.
Vad är det konstigaste du ätit?
-Sill & Sushi, är inte riktigt min grej.

 


UTVECKLINGSPARTNER TILL SANDVIK COROMANT
I förra nyhetsbrevet berättade vi om att vi har sedan länge ett nära samarbete med Sandvik Coromant, vilket gett oss möjlighet att vara testpiloter på nya verktyg, skär m.m. Detta ger oss möjlighet till hög produktivitet i våra maskiner. Nu har ett nytt spännande samarbete inletts med Sandvik Coromant. Med Coro Plus MachiningInsights mäter vi produktivitet i realtid.

Med mätutrustning installerad i läsplattor ute i produktion, samlas data in trådlöst var 1-4 sek och överför information till produktionsansvarigs PC. Vi får snabbt och effektivt uppföljningar om prestanda och kan skapa underlag för ständiga förbättringar. Med CoroPlus MachiningInsights kommer vi att ytterligare förbättra vår leveranssäkerhet och bli mer kostnadseffektiva.

Vi har nu testkört programmet i ca 2 månader och samlat in data som Sandviks tekniker har utvärderat. Nu i september har vi trimmat in systemet ytterligare per produktionsgrupp för att få så mycket information om tillverkningen som möjligt. Alla berörda operatörer har också fått utbildning i handhavande i produktion.

På bild ser vi Sandvik Coromants Application Specialist Sebastian Peters utbilda personalen.

MARKNAD
Vi noterar nu att flera företag vill ha en mer balanserad komponentförsörjning, vilket kort innebär att man vill komma bort från en låsning till länder som hastigt kan stängas ner.  Vi har kapacitet, kunnande och kan snabbt och enkelt till rätt pris med kort ledtid erbjuda legobearbetning i medelstora volymer. För att klara efterfrågan behöver vi på sikt bli flera. På vår hemsida kan du läsa om lediga tjänster.

Vi går nu mot en mörkare årstid, men ser ljust på framtiden.
Var rädda om varandra!

Nyhetsbrev 2, 2020

Tillsammans – ser vi framåt!

Under Covid-19 pågår verksamheten hos Bearbetningscenter alla dagar i veckan, dock med korttidspermitterad personal, även In- och utleveranser rullar på.

Coronaviruset
År 2020 har fått en start som vi inte kunde föreställa oss när vi under förra året satte upp målen för Bearbetningscenter 2020. Covid-19 pandemin har gjort att flera av våra kunder med kort varsel reducerat sina order hos oss. Våra kunder har också påverkats av en minskad efterfrågan på marknaden. Covid-19 kommer att påverka vår omsättning och lönsamhet negativt under 2020. Med hänvisning till pågående pandemi har Bearbetningscenter i likhet med större industribolag börjat ställa om sin verksamhet mot ett liv efter att Covid-19 är över. Vi antar att marknaden kommer att efterfråga en mer balanserad komponentförsörjning, där närheten till kunderna blir ett viktigt konkurrensmedel. Vi har kapacitet, kunnande, personal och kan snabbt växla upp vår produktion till större volymer när efterfrågan ökar.

Investeringar
Trots påverkan av Covid-19 investerar vi 5 mkr 2020 i maskiner och kunnande för att möta högre krav från våra kunder vad avser volymer och kvalité.

För att göra arbetet mer effektivt och minska kostnader för kvalitetssäkring har vi investerat i ny mätutrustning, rundhetsmätare och ytjämnhetsmätare.
En förstärkt gren hos oss är slipning. Ett samarbete med Bosch Rexroth i Mellansel ger oss möjligheter att kunna erbjuda tillverkning där högsta precision krävs. Detta tillsammans med det partnerskap vi har med våra underleverantörer gör att vår produktivitet förbättras.

Den 4:e juni levererades vår senaste investering i Bearbetningscenter,
en fleroperationssvarv av fabrikatet DMG MORI CLX 450 med automation i dubbla bemärkelser. Levereras med både integrerad robot och kortstångsmagasin..

Bättre kvalité
Bearbetningscenter har klarat en kritisk granskning och blivit godkänd leverantör till företag som Komatsu Forest AB i Umeå och Bosch Rexroth. Detta tar oss till en ny nivå inom kvalité vilket innebär att tillverkningsprocessen är helt och hållet kvalitetssäkrad i alla led från offert till leverans.

Utvecklingspartner till Sandvik Coromant
Bearbetningscenter har sedan länge haft ett nära samarbete med Sandvik Coromant, vilket gett oss möjlighet att vara testpiloter på nya verktyg, skär m.m. Detta ger oss möjlighet till hög produktivitet i våra maskiner. Nu har ett nytt spännande samarbete inletts med Sandvik Coromant. Med Coro Plus MachiningInsights mäter vi produktivitet i realtid.

Med mätutrustning installerad i läsplattor ute i produktion, samlas data in trådlöst var 1-4 sek och överför information till produktionsansvarigs PC. Vi får snabbt och effektivt uppföljningar om prestanda och kan skapa underlag för ständiga förbättringar. Med CoroPlus MachiningInsights kommer vi att ytterligare förbättra vår leveranssäkerhet och bli mer kostnadseffektiva.

ANSVAR
På grund av de rådande omständigheterna i världen har vi, liksom många andra företag, behövt dra ner på verksamheten. Vad som trots allt har varit positivt under Covid-19 är de statliga stödpaket som tillkommit. Tack vare dessa kan vi korttidspermittera istället för att varsla anställda. Vi har tillsammans med de fackliga organisationerna arbetat intensivt och lyckats hitta en gemensam långsiktig lösning som gör att vi kommer att hålla Bearbetningscenter flytande tills vi är igenom pandemin.
Marknaden behöver våra produkter och vår expertis, nu och i framtiden. Vi ser tydligt vikten av att ha lokala leverantörer, närhet till underleverantörer, bra material och bra verktygsleverantörer. Det vi alla måste göra nu är att agera ansvarsfullt, men också balanserat.

Vi har inte tvärbromsat produktionen, utan försöker driva verksamheten på en lägre nivå, för att snabbt kunna växla upp när efterfrågan ökar. Jag är övertygad om att Bearbetningscenter är en av de aktörer som kommer att gå stärkt ur pandemin.

Trevlig sommar!

 

Nyhetsbrev 1, 2020

Bearbetningscenter fortsätter investera!

Några ord från Vd´n…

2019 blev ett år när en avmattning i konjunkturen börjar påverka vår verksamhet. Vi har förlorat några affärer som inneburit att vår försäljning minskat med ca 9,5%, detta i förhållande till 2018 som var ett bra år. Den lägre försäljningsvolymen innebär att vi redovisar ett svagt resultat på 1,6 mkr (4,1).

För att öka vår lönsamhet har kostnadsbesparande åtgärder vidtagits under förra året som kommer att ge resultat under detta år.

Trots en minskad försäljning 2019 med ca 5,8 mkr så ser vi positivt på utvecklingen 2020. Vi räknar med stabila stålpriser och en utökad efterfrågan på våra lego-tjänster, vilket ökar möjligheten till nya affärer.

För att hantera den nya marknadssituationen har vi etablerat en ny försäljningsorganisation med en erfaren säljare anställd på heltid.

I likhet med tidigare år har vi fortsatt med att utveckla vår maskinpark med nya maskiner. Under 2019 har vi investerat för ca 3,5 mkr. Vi har bla byggt upp en helt ny maskinavdelning för bearbetning av artiklar till Bosch Rexroth AB. Investeringsinsatserna fortsätter under första halvåret 2020 med ytterligare en robotbestyckad svarv, samt en avancerad mätmaskin. De senaste årens omfattande investeringar i nya robotbestyckade maskiner innebär att vi har utrymme för att utöka våra produktionsvolymer.

Vår nya marknadsorganisation med egen säljare samt nya produktionsmaskiner, samt våra underentreprenörer inom värmebehandling, termisk gradning och ytbehandling blir nyckeln till framgång under 2020.

Kramfors 2020-02-07