Bearbetningscenter AB | test
21746
page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-21746,page-child,parent-pageid-1815,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive
 

test

We're quite the bloggers

Nyhetsbrev 2 2018

Just nu händer mycket hos oss! Under april 2018 tillträdde jag, Peter Sahlin, som ny verkställande direktör i samtliga bolag i MHK-koncernen. MHK-koncernen omfattar Maskinbearbetning Holding i Kramfors AB, Industrifastigheter i Kramfors AB och Bearbetningscenter i Västernorrland AB.

Jag kommer närmast från en tjänst som produktionsledare på Nordhydraulic AB i Kramfors. Efter 26 år lämnar Sture Westerlund posten som VD och det operativa ansvaret för verksamheten. Sture kvarstår dock som senior advisor och styrelseledamot i koncernen.

 

 

Bra efterfrågan ökar omsättningen

Marknaden kännetecknas av bra efterfrågan på bolagets produkter och tjänster, vilket innebär att omsättningen under det första kvartalet ökat med över 16 procent i jämförelse med samma period 2017. Problemen och den utmaning vi får med brist på material och galopperande priser fortsätter i likhet med situationen under 2017.

 

Hänger med i utvecklingen

För en tid sedan investerade Bearbetningscenter i camprogrammet Mastercam av AME AB. Mastercam är världens mest spridda cam-program, som till dags datum levererat mer än 250 000 licenser till industrin. Vi har kompletterat våra maskiner med Mastercam för optimering och programmering av våra Multus-maskiner.

 

Under 2018 har vi även genomfört investeringar i bland annat en Multus U3000 med robotbestyckning. I maj levererade Stenbergs en horisontal fleroperationsmaskin OKUMA MB-5000 H med matrixmagasin, 146 verktygsplatser och sex paletter.

Bearbetningscenter fortsätter alltså med strategin att investera för framtiden. Totalt beräknar vi genomföra investeringar i nya maskiner under 2018 för cirka 14 miljoner kronor.

Vi önskar dig en trevlig sommar!

I och med detta nyhetsbrev vill jag och alla övriga på Bearbetningscenter också passa på att önska dig en härlig sommar. Förhoppningsvis håller det fina vädret i sig så att vi alla kan ladda batterierna och komma tillbaka med nya krafter och inspiration när vardagen återkommer.

 

 

 

Nyhetsbrev 1 2018

År 2017 blev ett bra år med bland annat besök av statsminister Stefan Löfvén. Vi är också glada åt att leverera ett resultat efter räntor på 5,2 (4,7) miljoner kronor med en nettoomsättning på 52,3 (45,7) miljoner kronor, vilket innebär en ökning med cirka 15% från 2016. Rörelsemarginalen uppgick till 10,4 (10,7)%. Detta trots galopperande prishöjningar på specialstål samt svårigheter att rekrytera spetskompetens till våra nya maskiner. Vi har klarat att leverera ett bra år tack vare en lojal och bra personal, samt våra samarbetspartners som ställer upp när det behövs.

Efterfrågan 2018 ser bra ut, varför jag bedömer att vi kan belägga våra nuvarande maskiner och de som kommer att tas i drift första halvåret 2018 med fullt kapacitetsutnyttjande.

De investeringar som vi gjort i nya maskiner under 2017 och de senaste fyra åren har resulterat att vi kunnat utöka vår nettoomsättning och vår vinst. Totalt har vi investerat över 50 miljoner kronor i nya maskiner. Vi fortsätter investeringsprogrammet med ytterligare två maskiner under 2018. Utöver maskininvesteringar har vi investerat i nytt personalrum och lokaler för administrativ personal.
Vi har också utökat våra produktionsytor med ca 900 m2. Detta gör att vi får mer plats för effektiva material- och produktionsflöden.

Jag ser positivt på våra förutsättningar att nå våra mål och öka vår nettoomsättning under 2018. Utmaningarna är rekrytering av spetskompetens till våra nya maskiner och materialanskaffning.

Läs våra årsredovisningar

 

Vänliga hälsningar
och en önskan om ett bra 2018!

Nyhetsbrev 2 2017

 

Hedrade av statsministerbesök

När vi ser tillbaka på det gångna året 2017 konstaterar vi att det  kännetecknas av en het marknad, ministerbesök och stora investeringar i maskiner och personal för en framtida utveckling.

Året har sammanfattningsvis varit mycket bra. Så bra att vi faktiskt imponerade på vår statsminister Stefan Löfven, när han och civilminister Ardalan Shekarabi besökte Kramfors i december.

Det var med stolthet vi kunde visa upp vår produktionsanläggning med pågående investeringsprogram. Svensk verkstadsindustri kan definitivt utvecklas och bli konkurrenskraftig.

Mer om året som gått

Om vi börjar med efterfrågan på marknaden så kännetecknas den av hög efterfrågan på vår produktion. Nettoomsättningen för hela företagsgruppen 2017 beräknas uppgå till cirka 51,8 miljoner kronor och detta med en tillfredsställande lönsamhet.

Orderingången för 2018 ser bra ut med utökade volymer. Även om intäkterna verkar lovande finns det problem, som till exempel galopperande stålpriser och risk för brist på stål. Enbart under året har råvarupriset på specialstål ökat med mer är 30 procent. Dessvärre synes den prisutveckling som varit under 2017 fortsätta 2018.

Vi ser dock positivt på framtiden och tror att vi genom fortsatt utveckling kan fortsätta vara en stabil och pålitlig producent av tillverkade detaljer av yppersta klass.

 

Under året har vi genomfört investeringar i bland annat en OKUMA MULTUS U3000 2SW flerfunktionsmaskin samt en kutsmaskin OKUMA 2SP-250H-M. Vi har byggt om personalrum och flyttat till ett nytt kontor. Vi har även utökat våra produktionsytor med cirka 900 kvadratmeter, detta för en framtida expansion av verksamheten.

Totalt uppgår våra investeringar 2017 till 9,4 miljoner kronor. I slutet av 2017 kom ytterligare en OKUMA MULTUS U3000 2SW flerfunktionsmaskin för i drifttagande i januari. Under maj nästa år kommer Stenbergs att leverera en OKUMA MB 5000-H fleroperationsmaskin.

BBC har också utökat personalstyrkan. Vid årets slut uppgår antalet anställda till 32 personer.

Under året har vi dessutom firat att vi funnits i 25 år. Vi är stolta och glada över detta kvarts sekel, som innehållit väldigt mycket av utveckling. Här kan du läsa mer om det

Vi kan nu gå in i 2018 med ett väl utfört arbete under 2017. Vi fortsätter våra satsningar på kunnig personal och moderna maskiner för att på så vis utöka vår konkurrenskraft på marknaden.

Jag vill avsluta detta nyhetsbrev med att tacka för det gångna året och önska er alla ett riktigt gott slut. Vi hörs igen på det nya året.

GOTT NYTT ÅR!

Besök av statsministern


Den 5 december 2017 besökte statsminister Stefan Löfvén och civilminister Ardalan Shekarabi Bearbetningscenter för att se hur innovationer och utveckling av svensk verkstadsindustri kan genomföras. Anledning till besöket är att man anser att Bearbetningscenter är ett bra exempel på industriell utveckling.

Ministrarna imponerades av den tekniska utveckling som Bearbetningscenter genomgått och genomgår med bland annat nya rationella Multus-maskiner. Man har kunnat konstatera att genom teknisk utveckling och robotisering samt digitalisering, kan svensk verkstadsindustri bli konkurrenskraftig både på svensk och internationell marknad.

Styrelsen anser att det var ett mycket viktigt besök där vi fick möjlighet att diskutera bolagets möjligheter till framtida utveckling avseende bland annat försörjning av personal med spetskompetens till våra maskiner. Även möjlighet till arbetspendling mellan Örnsköldsvik och Sundsvall diskuterades för att förbättra möjligheterna till att rekrytera CNC-tekniker.