Skip to main content

Författare: Bearbetningscenter

Nyhetsbrev 2, 2018


Just nu händer mycket hos oss! Under april 2018 tillträdde jag, Peter Sahlin, som ny verkställande direktör i samtliga bolag i MHK-koncernen. MHK-koncernen omfattar Maskinbearbetning Holding i Kramfors AB, Industrifastigheter i Kramfors AB och Bearbetningscenter i Västernorrland AB.
Jag kommer närmast från en tjänst som produktionsledare på Nordhydraulic AB i Kramfors. Efter 26 år lämnar Sture Westerlund posten som VD och det operativa ansvaret för verksamheten. Sture kvarstår dock som senior advisor och styrelseledamot i koncernen.

 

Bra efterfrågan ökar omsättningen

Marknaden kännetecknas av bra efterfrågan på bolagets produkter och tjänster, vilket innebär att omsättningen under det första kvartalet ökat med över 16 procent i jämförelse med samma period 2017. Problemen och den utmaning vi får med brist på material och galopperande priser fortsätter i likhet med situationen under 2017.

 

Hänger med i utvecklingen

För en tid sedan investerade Bearbetningscenter i camprogrammet Mastercam av AME AB. Mastercam är världens mest spridda cam-program, som till dags datum levererat mer än 250 000 licenser till industrin. Vi har kompletterat våra maskiner med Mastercam för optimering och programmering av våra Multus-maskiner.

Under 2018 har vi även genomfört investeringar i bland annat en Multus U3000 med robotbestyckning. I maj levererade Stenbergs en horisontal fleroperationsmaskin OKUMA MB-5000 H med matrixmagasin, 146 verktygsplatser och sex paletter.

Bearbetningscenter fortsätter alltså med strategin att investera för framtiden. Totalt beräknar vi genomföra investeringar i nya maskiner under 2018 för cirka 14 miljoner kronor.

Vi önskar dig en trevlig sommar!

I och med detta nyhetsbrev vill jag och alla övriga på Bearbetningscenter också passa på att önska dig en härlig sommar. Förhoppningsvis håller det fina vädret i sig så att vi alla kan ladda batterierna och komma tillbaka med nya krafter och inspiration när vardagen återkommer.

Nyhetsbrev 1, 2018

År 2017 blev ett bra år med bland annat besök av statsminister Stefan Löfvén. Vi är också glada åt att leverera ett resultat efter räntor på 5,2 (4,7) miljoner kronor med en nettoomsättning på 52,3 (45,7) miljoner kronor, vilket innebär en ökning med cirka 15% från 2016. Rörelsemarginalen uppgick till 10,4 (10,7)%. Detta trots galopperande prishöjningar på specialstål samt svårigheter att rekrytera spetskompetens till våra nya maskiner. Vi har klarat att leverera ett bra år tack vare en lojal och bra personal, samt våra samarbetspartners som ställer upp när det behövs.

Efterfrågan 2018 ser bra ut, varför jag bedömer att vi kan belägga våra nuvarande maskiner och de som kommer att tas i drift första halvåret 2018 med fullt kapacitetsutnyttjande.
De investeringar som vi gjort i nya maskiner under 2017 och de senaste fyra åren har resulterat att vi kunnat utöka vår nettoomsättning och vår vinst. Totalt har vi investerat över 50 miljoner kronor i nya maskiner. Vi fortsätter investeringsprogrammet med ytterligare två maskiner under 2018. Utöver maskininvesteringar har vi investerat i nytt personalrum och lokaler för administrativ personal.
Vi har också utökat våra produktionsytor med ca 900 m2. Detta gör att vi får mer plats för effektiva material- och produktionsflöden.
Jag ser positivt på våra förutsättningar att nå våra mål och öka vår nettoomsättning under 2018. Utmaningarna är rekrytering av spetskompetens till våra nya maskiner och materialanskaffning.

Läs våra årsredovisningar

 

Vänliga hälsningar
och en önskan om ett bra 2018!

Nyhetsbrev 2, 2017

Hedrade av statsministerbesök

När vi ser tillbaka på det gångna året 2017 konstaterar vi att det  kännetecknas av en het marknad, ministerbesök och stora investeringar i maskiner och personal för en framtida utveckling.
Året har sammanfattningsvis varit mycket bra. Så bra att vi faktiskt imponerade på vår statsminister Stefan Löfven, när han och civilminister Ardalan Shekarabi besökte Kramfors i december.

Det var med stolthet vi kunde visa upp vår produktionsanläggning med pågående investeringsprogram. Svensk verkstadsindustri kan definitivt utvecklas och bli konkurrenskraftig.

Mer om året som gått

Om vi börjar med efterfrågan på marknaden så kännetecknas den av hög efterfrågan på vår produktion. Nettoomsättningen för hela företagsgruppen 2017 beräknas uppgå till cirka 51,8 miljoner kronor och detta med en tillfredsställande lönsamhet.
Orderingången för 2018 ser bra ut med utökade volymer. Även om intäkterna verkar lovande finns det problem, som till exempel galopperande stålpriser och risk för brist på stål. Enbart under året har råvarupriset på specialstål ökat med mer är 30 procent. Dessvärre synes den prisutveckling som varit under 2017 fortsätta 2018.
Vi ser dock positivt på framtiden och tror att vi genom fortsatt utveckling kan fortsätta vara en stabil och pålitlig producent av tillverkade detaljer av yppersta klass.

Under året har vi genomfört investeringar i bland annat en OKUMA MULTUS U3000 2SW flerfunktionsmaskin samt en kutsmaskin OKUMA 2SP-250H-M. Vi har byggt om personalrum och flyttat till ett nytt kontor. Vi har även utökat våra produktionsytor med cirka 900 kvadratmeter, detta för en framtida expansion av verksamheten.
Totalt uppgår våra investeringar 2017 till 9,4 miljoner kronor. I slutet av 2017 kom ytterligare en OKUMA MULTUS U3000 2SW flerfunktionsmaskin för i drifttagande i januari. Under maj nästa år kommer Stenbergs att leverera en OKUMA MB 5000-H fleroperationsmaskin.
BBC har också utökat personalstyrkan. Vid årets slut uppgår antalet anställda till 32 personer.
Under året har vi dessutom firat att vi funnits i 25 år. Vi är stolta och glada över detta kvarts sekel, som innehållit väldigt mycket av utveckling. Här kan du läsa mer om det
Vi kan nu gå in i 2018 med ett väl utfört arbete under 2017. Vi fortsätter våra satsningar på kunnig personal och moderna maskiner för att på så vis utöka vår konkurrenskraft på marknaden.
Jag vill avsluta detta nyhetsbrev med att tacka för det gångna året och önska er alla ett riktigt gott slut. Vi hörs igen på det nya året.
GOTT NYTT ÅR!

Besök av statsministern


Den 5 december 2017 besökte statsminister Stefan Löfvén och civilminister Ardalan Shekarabi Bearbetningscenter för att se hur innovationer och utveckling av svensk verkstadsindustri kan genomföras. Anledning till besöket är att man anser att Bearbetningscenter är ett bra exempel på industriell utveckling.
Ministrarna imponerades av den tekniska utveckling som Bearbetningscenter genomgått och genomgår med bland annat nya rationella Multus-maskiner. Man har kunnat konstatera att genom teknisk utveckling och robotisering samt digitalisering, kan svensk verkstadsindustri bli konkurrenskraftig både på svensk och internationell marknad.
Styrelsen anser att det var ett mycket viktigt besök där vi fick möjlighet att diskutera bolagets möjligheter till framtida utveckling avseende bland annat försörjning av personal med spetskompetens till våra maskiner. Även möjlighet till arbetspendling mellan Örnsköldsvik och Sundsvall diskuterades för att förbättra möjligheterna till att rekrytera CNC-tekniker.

Nyhetsbrev 1, 2017


Ja, det är sant! Vi har funnits i 25 år. Ett kvarts sekel. Det låter mycket, men tiden har gått väldigt fort. Den gör det när man har roligt 🙂

 

Lite om vad som hänt…

1992
Bolaget startades, vi hyrde 2 maskiner av LTCK (Länstekniskt centrum Kramfors).

1995
Maskinerna köptes loss och det blev en första flytt. Vi hyrde då en egen lokal med riktiga personalutrymmen. Två anställda.
1998
Ett stort steg togs – vi köpte den första NYA cnc-maskinen.

2000
Affärssystemet Monitor införskaffades.

2002
Vi flyttade till vår nuvarande lokal i Brunne, Kramfors. Vi gick då från att hyra 700 kvadratmeter yta till att äga en 3850 kvadratmeter stor lokal. Cirka tio anställda.

2006
Kretsen av aktieägare utökades från de två grundarna Sture Westerlund och Göran Fahlén med Jörgen Backéus.

2008-2009
En jobbig tid med lågkonjunktur och ledsamma uppsägningar.

2012
Vi blev utsedda till Årets Företag i Kramfors kommun. En hedersam betygelse och belöning för allt arbete som lagts ned för att vända lågkonjunkturen.

2013-2017
Under dessa år har vi investerat drygt 40 miljoner i moderna maskiner med automation. År 2016 omsatte vi 46 miljoner med bra lönsamhet. Antalet anställda har utökats till 31.Vi har vidare blivit certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Bearbetningscenter har under åren utvecklats till ett av de modernaste och rationellaste legoföretagen i Norrland. Vår produktion består i mycket kvalificerade bearbetningar med hög kvalitet.

Ny investering

I samband med att klockan tickade över till 25 år i slutet av mars tog vi emot vår senaste investering. Denna gång har vi satsat på en flerfunktionsmaskin Okuma Multus U3000. Den installeras just nu av Stenbergs och vi kommer att ta den i full drift vecka 18.

Läs mer om Okuma Multus U3000 2S 1500

Vi är nu både kvalitets- och miljöcertifierade!

Det är viktigt för oss att verksamheten bedrivs på ett sätt som gör att våra kunder känner trygghet och får ett mervärde. Med god kvalitet och hög miljöprestanda jobbar vi för att vara en långsiktig partner.

Sedan några år tillbaka är vi kvalitetscertifierade och har nyligen uppdaterat ledningssystemet till ISO 9001:2015.

Miljöcertifieringen har vi jobbat hårt med under våren och är stolta över att vi nu fyller miljökraven enligt ISO 14001:2015.

Årsbokslut för 2016 klara

Vi har återigen levererat ett bra resultat 2016. Koncernen redovisar en nettoomsättning 2016 på 45,7 miljoner kronor, vilket innebär en ökning jämfört med 2015 med cirka 22%, samt ett resultat efter räntor med 4,8 miljoner kronor.

arsredovisning_aktuellt
Klicka på bilden så kommer du till sidan där våra årsbokslut finns.

Ökningen i försäljning har möjliggjorts genom en ökad efterfrågan på marknaden och en fantastisk bra och lojal personal, bra samarbetspartners, samt att de investeringar i rationella robotbestyckade maskiner som vi genomfört de senaste fyra åren börjar ge resultat.

Vi fortsätter på den inslagna vägen att utöka vår produktionskapacitet med ytterligare satsningar. Under vecka 12 kommer en ny Multus-maskin till Bearbetningscenter. Tar man hänsyn till investeringskostnaden i denna maskin har vi investerat cirka 40 miljoner kronor i nya rationella maskiner de senaste fyra åren.

Genom att utöka vår produktionsapparat kan vi tillfredsställa den utökade efterfrågan som för närvarande finns på marknaden.

OKUMA 2SP-250H-M i bruk

Foto-2016-12-07-12-49-14_liten
I början av december fick vi på Bearbetningscenter en tidig julklapp. Ett stort, efterlängtat paket som innehöll CNC-svarven OKUMA 2SP-250H-M.
Foto-2016-12-08-08-33-41
Naturligtvis började vi genast packa upp maskinen. Med hjälp av den beräknar vi öka produktionen ytterligare. Sakta men säkert byggs det hela ihop till en komplett svarv.
Foto-2016-12-20-18-55-26_liten
Till vår hjälp under installationen hade vi personal från AB Sigfrid Stenberg.
DSC_6372_liten
Dennis Häggkvist testar den nya maskinen.
Foto-2016-12-13-14-46-49_litenNu är det bara att tuta och köra! 🙂

Fakta om svarven
2-spindlig svarv. Sving 350 mm. Längd = 200 mm.
Styrsystem OSP P300L med 3D-M-E kit. Utrustad med revolver för drivna verktyg både vänster och höger spindel. Portalrobot OGL-8FG typ G-kit, max detaljvikt 2 x 8 kg.