Skip to main content

Nyhetsbrev 1, 2018

År 2017 blev ett bra år med bland annat besök av statsminister Stefan Löfvén. Vi är också glada åt att leverera ett resultat efter räntor på 5,2 (4,7) miljoner kronor med en nettoomsättning på 52,3 (45,7) miljoner kronor, vilket innebär en ökning med cirka 15% från 2016. Rörelsemarginalen uppgick till 10,4 (10,7)%. Detta trots galopperande prishöjningar på specialstål samt svårigheter att rekrytera spetskompetens till våra nya maskiner. Vi har klarat att leverera ett bra år tack vare en lojal och bra personal, samt våra samarbetspartners som ställer upp när det behövs.

Efterfrågan 2018 ser bra ut, varför jag bedömer att vi kan belägga våra nuvarande maskiner och de som kommer att tas i drift första halvåret 2018 med fullt kapacitetsutnyttjande.
De investeringar som vi gjort i nya maskiner under 2017 och de senaste fyra åren har resulterat att vi kunnat utöka vår nettoomsättning och vår vinst. Totalt har vi investerat över 50 miljoner kronor i nya maskiner. Vi fortsätter investeringsprogrammet med ytterligare två maskiner under 2018. Utöver maskininvesteringar har vi investerat i nytt personalrum och lokaler för administrativ personal.
Vi har också utökat våra produktionsytor med ca 900 m2. Detta gör att vi får mer plats för effektiva material- och produktionsflöden.
Jag ser positivt på våra förutsättningar att nå våra mål och öka vår nettoomsättning under 2018. Utmaningarna är rekrytering av spetskompetens till våra nya maskiner och materialanskaffning.

Läs våra årsredovisningar

 

Vänliga hälsningar
och en önskan om ett bra 2018!

Lämna ett svar