Skip to main content

Nyhetsbrev 2, 2017

Hedrade av statsministerbesök

När vi ser tillbaka på det gångna året 2017 konstaterar vi att det  kännetecknas av en het marknad, ministerbesök och stora investeringar i maskiner och personal för en framtida utveckling.
Året har sammanfattningsvis varit mycket bra. Så bra att vi faktiskt imponerade på vår statsminister Stefan Löfven, när han och civilminister Ardalan Shekarabi besökte Kramfors i december.

Det var med stolthet vi kunde visa upp vår produktionsanläggning med pågående investeringsprogram. Svensk verkstadsindustri kan definitivt utvecklas och bli konkurrenskraftig.

Mer om året som gått

Om vi börjar med efterfrågan på marknaden så kännetecknas den av hög efterfrågan på vår produktion. Nettoomsättningen för hela företagsgruppen 2017 beräknas uppgå till cirka 51,8 miljoner kronor och detta med en tillfredsställande lönsamhet.
Orderingången för 2018 ser bra ut med utökade volymer. Även om intäkterna verkar lovande finns det problem, som till exempel galopperande stålpriser och risk för brist på stål. Enbart under året har råvarupriset på specialstål ökat med mer är 30 procent. Dessvärre synes den prisutveckling som varit under 2017 fortsätta 2018.
Vi ser dock positivt på framtiden och tror att vi genom fortsatt utveckling kan fortsätta vara en stabil och pålitlig producent av tillverkade detaljer av yppersta klass.

Under året har vi genomfört investeringar i bland annat en OKUMA MULTUS U3000 2SW flerfunktionsmaskin samt en kutsmaskin OKUMA 2SP-250H-M. Vi har byggt om personalrum och flyttat till ett nytt kontor. Vi har även utökat våra produktionsytor med cirka 900 kvadratmeter, detta för en framtida expansion av verksamheten.
Totalt uppgår våra investeringar 2017 till 9,4 miljoner kronor. I slutet av 2017 kom ytterligare en OKUMA MULTUS U3000 2SW flerfunktionsmaskin för i drifttagande i januari. Under maj nästa år kommer Stenbergs att leverera en OKUMA MB 5000-H fleroperationsmaskin.
BBC har också utökat personalstyrkan. Vid årets slut uppgår antalet anställda till 32 personer.
Under året har vi dessutom firat att vi funnits i 25 år. Vi är stolta och glada över detta kvarts sekel, som innehållit väldigt mycket av utveckling. Här kan du läsa mer om det
Vi kan nu gå in i 2018 med ett väl utfört arbete under 2017. Vi fortsätter våra satsningar på kunnig personal och moderna maskiner för att på så vis utöka vår konkurrenskraft på marknaden.
Jag vill avsluta detta nyhetsbrev med att tacka för det gångna året och önska er alla ett riktigt gott slut. Vi hörs igen på det nya året.
GOTT NYTT ÅR!