Skip to main content

Besök av statsministern


Den 5 december 2017 besökte statsminister Stefan Löfvén och civilminister Ardalan Shekarabi Bearbetningscenter för att se hur innovationer och utveckling av svensk verkstadsindustri kan genomföras. Anledning till besöket är att man anser att Bearbetningscenter är ett bra exempel på industriell utveckling.
Ministrarna imponerades av den tekniska utveckling som Bearbetningscenter genomgått och genomgår med bland annat nya rationella Multus-maskiner. Man har kunnat konstatera att genom teknisk utveckling och robotisering samt digitalisering, kan svensk verkstadsindustri bli konkurrenskraftig både på svensk och internationell marknad.
Styrelsen anser att det var ett mycket viktigt besök där vi fick möjlighet att diskutera bolagets möjligheter till framtida utveckling avseende bland annat försörjning av personal med spetskompetens till våra maskiner. Även möjlighet till arbetspendling mellan Örnsköldsvik och Sundsvall diskuterades för att förbättra möjligheterna till att rekrytera CNC-tekniker.