Skip to main content

Årsbokslut för 2016 klara

Vi har återigen levererat ett bra resultat 2016. Koncernen redovisar en nettoomsättning 2016 på 45,7 miljoner kronor, vilket innebär en ökning jämfört med 2015 med cirka 22%, samt ett resultat efter räntor med 4,8 miljoner kronor.

arsredovisning_aktuellt
Klicka på bilden så kommer du till sidan där våra årsbokslut finns.

Ökningen i försäljning har möjliggjorts genom en ökad efterfrågan på marknaden och en fantastisk bra och lojal personal, bra samarbetspartners, samt att de investeringar i rationella robotbestyckade maskiner som vi genomfört de senaste fyra åren börjar ge resultat.

Vi fortsätter på den inslagna vägen att utöka vår produktionskapacitet med ytterligare satsningar. Under vecka 12 kommer en ny Multus-maskin till Bearbetningscenter. Tar man hänsyn till investeringskostnaden i denna maskin har vi investerat cirka 40 miljoner kronor i nya rationella maskiner de senaste fyra åren.

Genom att utöka vår produktionsapparat kan vi tillfredsställa den utökade efterfrågan som för närvarande finns på marknaden.